Uprawnienia budowlane – wymagania

Uprawnienia w biznesie budowlanej podnoszą naszą atrakcyjność na rynku pracy, dlatego warto zastanowić się o zapisaniu się na egzamin. Powinniśmy jednakże pamiętać o tym, że egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa, składa się z dwóch części, a mianowicie z części pisemnej, czyli testu, jak też z części ustnej, która zdawana jest przed komisją kwalifikacyjną. A dodatkowo, do takiego egzaminu mogą podejść jedynie osoby, które spełniają wymagania zawarte w przepisach prawa budowlanego, które dotyczą zarówno tytułu zawodowego kierunkowego, jak również należycie długiego stażu w zakresie prac budowlanych czy także projektowania.

Kwalifikacje i uprawnienia w branży budowlanej – co trzeba wiedzieć?
Branża budowlana cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego wiele osób myśli o rozszerzeniu swoich kwalifikacji oraz kompetencji. Z całkowitą czyli stu procentową pewnością dobrym krokiem będzie pozyskanie uprawnień budowlanych, warto mieć na uwadze jednak o tym, że ażeby zdać taki egzamin należy być przede wszystkim bardzo dobrze przygotowanym. Stąd też warto korzystać z usług firm, które w głównej mierze posiadają listę pytań, które mogą pojawić się w trakcie egzaminu na uprawnienia budowlane. Na 100 procent zapoznanie się z takimi pytaniami zwiększa nasze szanse na pozytywne zdanie obu części egzaminu, doa więc zarówno części pisemnej, jak także ustnej. Trzeba także dodać, że uprawnienia to po prostu certyfikat, który wydawany jest w postaci decyzji administracyjnej komisji kwalifikacyjnej, który uprawnia nas do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w obrębie kierowania robotami budowlanymi albo również projektowania, w zależności od wybranej dziedzinie uprawnień. Uprawnienia to dwa główne rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi. W obrębie tych dwóch podstawowych kategorii charakteryzuje się także szereg specjalności, a zatem np specjalności inżynieryjną, która dzieli się na specjalność mostową, wyburzeniową, hydrotechniczną, kolejową, drogową. Jest to też specjalność instalacyjna, która tyczy się urządzeń, instalacji oraz sieci telekomunikacyjnych, elektrycznych, elektroenergetycznych, jak także sanitarnych, wodociągowych, wentylacyjnych czy gazowych.

Polecana strona: uprawnienia budowlane.