Jakie dokumenty można podpisać u notariusza

Notariusz to jeden z zawodów prawniczych, który wymaga wieloletniej nauki i zdawania skomplikowanych egzaminów. Notariusz łódź piotrkowska to zawód zaufania publicznego, we własnejej pracy kieruje się kodeksem etycznym i moralnym. Jest urzędnikiem, który sporządza dokumenty określane mianem aktów notarialnych.

Jest wiele spraw, w których obecność notariusza jest niezbędna. Kancelaria notarialna łódź może zająć się sporządzeniem testamentu. Testament notarialny ułatwia przekazanie majątku spadkobiercom. Przydaje się zwłaszcza w spornych sytuacjach, gdzie dochodzi do podziału ogromnego majątku a testator woli podzielić go przeciwnie niż wynika to z prawa dziedziczenia. Notariusz łódź bałuty sporządza także umowy przedmałżeńskie, czyli intercyzy. Rozdzielność materialna, która jest konsekwencją podpisania intercyzy znacznie upraszcza podział majątku po ewentualnym rozwodzie. Dzięki niej a przy tym małżonkowie nie odpowiadają odrębnym majątkiem za własne wzajemne zadłużenie. Odmiennie, niż w wypadku testamentu, nie ma sposobów sporządzenia intercyzy własną pracą. Wyłącznie dokumenty, które przygotowują notariusze w łodzi mają charakter aktu prawnego i są honorowane w sądzie i innych instytucjach publicznych. Jeszcze kilka lat temu w powszechnej świadomości podpisywanie intercyzy uznawane było za brak zaufania małżeńskiego. Ludzie, którzy obracają bardzo dużym majątkiem decydują się na nią nie dlatego, że boją się jego utraty w wyniku rozwodu, niemniej jednak dlatego, ażeby móc go chronić w razie niepowodzenia w interesach. O ile jeden ze współmałżonków ogłasza upadłość konsumencką, majątek drugiego nie wchodzi w skład masy upadłościowej, czyli nie przepada. Notariusz łódź widzew każdorazowo doradzi swoim klientom, jakie zapisy zawrzeć w intercyzie, aby zabezpieczyć dorobek swojego życia. Pomoże także przemienić zapisy tej umowy oraz ją unieważnić, jeżeli już będzie to opłacalne dla stron. Usługi notarialne w Polsce są płatne. Koszty ponoszone u notariusza regulowane są przez rozporządzenie dotyczące maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Polecana strona: notariusz łódź widzew.